Skip to content
gammel pc vs ny pc
Rune K. Jensen12-04-20242 min read

Skal du opgradere din PC til en ny?

I en verden, hvor teknologien konstant udvikler sig, står mange virksomheder over for et vigtigt valg: Skal de fortsætte med at bruge ældre computere, eller skal de investere i nye? Selvom det kan virke økonomisk fordelagtigt at udskyde købet af ny hardware, er der overbevisende argumenter for, hvorfor en opgradering ikke bare er en luksus, men en nødvendighed.

Produktivitet: Hjertet af Din Virksomhed

Den mest umiddelbare og mærkbare effekt af at bruge forældet teknologi er et fald i produktiviteten. Gamle computere med langsomme processorer, utilstrækkelig hukommelse og forældede operativsystemer kæmper med at håndtere nutidens softwarekrav. Dette fører til langsommere opstartstider, hyppige systemnedbrud og generelt en frustration hos medarbejderne, som må bruge værdifuld tid på at vente på, at deres værktøjer fungerer som forventet.

Selv hvis en gammel PC kun er 10% langsommere en ny, kan det hurtigt akkumelere sig til meget spildtid for en medarbejder.

Vi kan også være endnu mere konservative og sige at en 4-5 år PC kun er 5% langsommere end en helt ny. Det er nok lidt urealistik at forskellen er så lille, men vi bruger det kun for at understrege en pointe.

Antagelser:

  • Gennemsnitlig timeløn for en medarbejder: 200 kr.
  • Arbejdstimer om dagen: 8 timer
  • Produktivitetstab med gammel PC: 5%

Beregning:

  1. Tab af produktivitet pr. dag (5% af 8 timer) = 0.4 timer
  2. Dagligt tab i kroner = 0.4 timer x 200 kr./time = 80 kr.
  3. Årligt tab (antag 250 arbejdsdage) = 80 kr. x 250 dage = 20.000 kr. per medarbejder

Dette regnestykke antager, at en ældre computer kun reducerer en medarbejders produktivitet med 5%, hvilket er meget konservativt. Selv med dette forsigtige skøn, resulterer det i et betydeligt tab. 

Sammenlignet med omkostningerne ved en ny computer, som kan være omkring 10.000 kr., kan det stadig være økonomisk fordelagtig at opgradere.

Det er vigtigt at bemærke, at dette kun dækker direkte tab i produktivitet og ikke tager højde for andre faktorer såsom øgede vedligeholdelsesomkostninger, energiforbrug og potentielle sikkerhedsrisici, som også kan have betydelige økonomiske konsekvenser.

Sikkerhed: En Uundgåelig Risiko

Sikkerhed er nemlig et andet kritisk aspekt, der ofte overses, når det gælder ældre computere. Med stigende cybertrusler er det afgørende at have opdaterede sikkerhedssystemer. Ældre computere, der ikke kan køre de nyeste sikkerhedsopdateringer, udgør en stor risiko. Et enkelt sikkerhedsbrud kan koste en virksomhed ikke bare penge, men også dens omdømme og kunders tillid.

Konklusion: En Investering i Fremtiden

At opgradere til nyere computere er en investering, ikke en udgift. Det handler om at investere i medarbejdernes effektivitet, virksomhedens sikkerhed og i sidste ende, dens fremtidige succes. Mens den indledende udgift kan virke stor, peger både regnestykker og erfaringer på, at fordele og langsigtede besparelser langt overstiger omkostningerne.

I en tid, hvor teknologi driver forretning fremad, er det ikke længere et spørgsmål om 'hvis' man skal opgradere, men 'hvornår'.

 

Skal du have hjælp til at opgradere jeres hardware - så tag fat i os.